Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsänjalostus

MetINFO - Metsänjalostus

Sivukartta | Haku

Kanava tutkittuun metsätietoon ja asiantuntijapalveluihin

Jalostustutkimus

Metsänjalostus tähtää hyvälaatuisten ja -kasvuisten siementen ja taimien tuottamiseen metsänviljelyä varten. Metsäntutkimuslaitos vastaa käytännön metsänjalostustoiminnasta Suomessa. Jalostustoiminta keskitettiin Metlalle vuoden 2000 alussa, jolloin Metsänjalostussäätiön toiminta yhdistettiin Metlaan.

Mistä metsänjalostuksessa on kysymys?

Kuva: Teijo Nikkanen

Metsänjalostus pyrkii muuttamaan metsänviljelyyn käytettävien siementen ja taimien perinnöllisiä ominaisuuksia entistä paremmin ihmisen tarpeita vastaaviksi niin, että puusta valmistettavien tuotteiden arvo lisääntyy ja metsänkasvatuksen taloudellinen kannattavuus paranee. Metsänjalostuksen tulokset - jalostushyödyt taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa - realisoituvat metsätalouteen metsänviljelyn eli istutuksen tai metsäkylvön kautta. Suomessa metsänviljelyssä käytettävä aineisto on tällä hetkellä valtaosin jalostettua.

Metsänjalostuksessa etsitään ja kootaan yhteen luonnonmetsien paras perintöaines. Tämän jälkeen haluttuihin ominaisuuksiin suotuisasti vaikuttavia perintötekijöitä rikastetaan sukupolvesta toiseen jatkuvan valinnan, risteyttämisen ja testauksen avulla. Jalostuksen raaka-aineena on siis metsäpuiden luontainen perinnöllinen muuntelu. Kaikki jalostuksessa luotavat uudet perintötekijöiden yhdistelmät voisivat siten esiintyä myös luonnossa. Runsaan perinnöllisen muuntelupohjan ylläpitäminen puusukupolvesta toiseen on olennainen osa pitkän tähtäyksen jalostustyötä ja välttämätöntä toiminnan taloudellisen ja ekologisen kestävyyden turvaamiseksi.

Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat (pdf)

Metsänjalostuksen erityispiirteenä on metsäpuiden pitkästä sukupolven välistä aiheutuva suhteellisen hidas etenemisnopeus. Lisäksi tuotos-, laatu- ja kestävyysominaisuuksissa ilmenevien perinnöllisten erojen luotettava todentaminen kenttäkokeiden avulla vie metsäpuilla huomattavasti pidemmän aikaa kuin muilla kasveilla. Tämän vastapainoksi metsänjalostuksen huomattavana etuna muuhun metsänparannukseen verrattuna on saavutettujen jalostushyötyjen säilyminen ja jatkuva karttuminen jalostustyön edistyessä.

Tärkeimmät jalostettavat puulajit ovat mänty, kuusi ja koivu, mutta myös mm. haapaa, leppää ja lehtikuusta on jalostettu. Metsäpuiden jalostustyö on keskittynyt Haapastensyrjän ja Punkaharjun toimipaikkoihin. Vantaan toimipaikassa toimii metsägeneettinen rekisteri, jossa säilytetään mm. jalostuksen kantapuita ja koeviljelyksiä koskevia tietoja.

Metsägenetiikan ja jalostuksen tutkimushankkeet tukevat käytännön metsäpuiden jalostusta. Tutkimuksissa selvitetään mm. puulajiemme perinnöllisiä ilmiöitä ja kehitetään metsänjalostuksen menetelmiä. Näitä tutkimuksia tehdään Vantaan ja Punkaharjun toimipaikoissa.

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen metinfo @ metla.fi.

Päivitetty: 01.08.2013 /UHel | Copyright Metla | Palaute