Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Palvelut

Metinfo-palvelut

Sivukartta | Haku

Tilastot

Kansainväliset metsäasiat

Ohjelmistot ja laskurit

Puutavaranmittaus

Metsätuhot ja metsien terveys

Metsätalous, metsänhoito ja jalostus

Puulajitietoa

Metsien kasvu, vuoden kierto ja metsien monikäyttö

Tilastot

Tilastopalvelu

Valtakunnan metsien inventointi: Suomen metsävarat metsäkeskuksittain ja maakunnittain

MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä.

Suomen metsät 2012 -raportti yhdistää metsäpolitiikan linjaukset ja niiden vaikutukset metsien tilaan. Se kertoo uusimman tiedon Suomen metsien tilasta, selvittää päätöksien vaikutukset metsätalouteen ja metsien suojeluun ja seuraa muutoksia. Metsiä tarkastellaan kuuden kriteerin valossa.

Metsänomistajapalvelu: tuoreimmat raakapuun hintatiedot alueittain ja metsäkiinteistöjen kauppahinnat

Kansainväliset metsäasiat

Idän metsätieto: Venäjän metsätalouden tietopalvelu

Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu: tietoa Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektoreista

Ohjelmistot ja laskurit

ARVO-ohjelmisto: ennuste hakkuuseen tulevan leimikon puuston puutavaralajeittaisesta kertymästä, läpimitta-pituusluokittaisesta jakaumasta sekä hakkuukertymän arvosta

EPPU-energiapuulaskuri: Sovellus tuottaa massan ja tilavuuden välisissä muunnoissa käytettävät tuoretiheysluvut latvusmassalle ja harvennusenergiapuulle

KALLE-laskentatyökalu: typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen laskentamenetelmä

MELA ja metsälaskelmat

  • MELA tulospalvelu: tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja vastaavasta metsien kehityksestä
  • MELA-ohjelmisto: mm. metsävarojen ja käytön väliset riippuvuudet ja metsien käyttömahdollisuudet
  • J-ohjemistot: yleiskäyttöinen ohjelmisto analyyseja varten

MOTTI-metsänkasvatus: metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen.

SuojeluMotti on Motti-metsikkösimulaattoriin perustuva laskentaohjelmisto. SuojeluMotilla voidaan tarkastella metsäkohteen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista verrattuna vastaavan metsän käsittelyyn normaalina talousmetsänä.

Puutavaranmittaus

Puutavaranmittaus: lait ja asetukset, termit ja vahvistettujen mittausmenetelmien ohjeet

Metsätuhot ja metsien terveys

Metsätuho-opas: kuvaukset noin 150 tuhonaiheuttajasta ja metsätuhojen tunnistuspalvelu, jossa voit itse etsiä metsissä havaitsemiesi tuhojen aiheuttajia. Myös tuhoasiantuntijoiden yhteystietoja.

Lahontorjunta: Kuusen ja männyn lahovikaisuus ja sen torjunta

Metsien terveys: Suomen metsien tila

Metsätalous, metsänhoito ja jalostus

Metsänhoitopalvelut: mm. toiminnan kehittäminen, liiketoimintaosaaminen, tulosten mittaaminen ja tietojen hallinta.

Metsänjalostus: tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Sivuilla esitellään siementuotannon menetelmiä ja siemenviljelyohjelmia sekä Metsänjalostus 2050 -ohjelman pääpiirteet.

Taimitietopalvelu: Tietoa taimien tuhonaiheuttajista, alan koulutuksesta ja taimituotannosta Suomessa sekä linkkejä.

Puulajitietoa

Puulajit: mm. ulkomaisten puulajien menestyminen Suomessa ja puuvartisten kasvien nimiluettelo

  • Haapa: muodot, lajikkeet. levinneisyys ja käyttö
  • Pohjoinen mänty: hidas läpimitta- ja pituuskasvu vaikuttavat myönteisesti puun ominaisuuksiin

Metsien kasvu, vuoden kierto ja metsien monikäyttö

Metsien monikäyttö: Marjojen ja sienten satoennusteet ja tietoa luonnon virkistyskäytöstä

Kasvupaikkatyypit: Multimediaopas (swf 4,7Mb) metsätyyppien tunnistamiseen

Puiden ja metsien kasvu

Fenologia: Vuoden kierto metsässä. Päivittyviä karttoja ja tietoa puiden lehteentulon ajasta, ruskan etenemisestä, puolukan ja mustikan kypsymisestä.

Päivitetty: 02.10.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute