Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 13.3.2015

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2015

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti hidastui tammikuussa. Teollisuuspuun hakkuista kertyi puuta 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tammikuussa 2015 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 11 prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta ylitti keskimääräiset* hakkuut kahdella prosentilla.

Yksityismetsien hakkuista kertyi puuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Edeltävän kymmenvuotisjakson (vuosien 2005–2014) keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kaksi prosenttia suurempi. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hankintapuun määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia 0,7 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen metsistä hakattiin puuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli neljänneksen edellisvuotista pienempi ja kaksi prosenttia keskimääräistä suurempi.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,1 ja kuitupuuta 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä supistui 19 prosenttia vuotta aiemmasta ja kuitupuun neljä prosenttia.

Puunkorjuussa työskenteli tammikuussa yhteensä 5 100 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä runsaat 1 600, metsätraktoreita noin 1 800 ja puutavara-autoja noin 1 400.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2005–2014.

Kuva 1

Kuva 2

Taulukot

  1. Teollisuuspuun hakkuut tammikuussa 2015
  2. Työvoima ja korjuukalusto yhtiöiden ja Metsähallituksen tekemissä hakkuissa tammikuussa 2015
  3. Teollisuuspuun hakkuut heinäkuussa 2014 – tammikuussa 2015

Tietokantataulukko


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5454

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.