Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 9.3.2015

Metsätalouden kannattavuus 2014

Toimittaja: Esa Uotila

Ennakkotieto: Bruttokantorahatulot lähes 2 miljardia euroa vuonna 2014

Metsätalouden tulot pysyivät ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 lähes entisellään verrattuna edelliseen vuoteen. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan bruttokantorahatuloa kertyi Suomen metsistä yhteensä 1,94 miljardia euroa, nimellisesti 4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Yksityismetsätaloudessa hehtaarikohtaiseksi liiketulokseksi tuli 99 euroa, mikä oli 0,4 euroa edellisvuotista vähemmän.

Ennakkotiedon mukaan bruttokantorahatuloa kertyi kaikkiaan 1,94 miljardia euroa vuonna 2014. Bruttokantorahatulot olivat reaalisesti 3 prosenttia alemmat kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin.  Sekä markkinahakkuumäärät että reaaliset kantohinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla (bruttokantorahatulot deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Bruttokantorahatuloa kertyi yksityismetsistä 1,64 sekä metsäteollisuuden ja valtion metsistä yhteensä 0,30 miljardia euroa vuonna 2014. Yksityismetsistä saadut kantorahatulot nousivat reaalisesti 2 prosenttia edellisvuodesta, kun teollisuudella ja valtiolla ne puolestaan laskivat vajaat 3 prosenttia. Yksityismetsätaloudessa havutukin ja energiapuun myyntitulot nousivat, kun sitä vastoin lehtitukin ja kuitupuutavaralajien tulot laskivat. Metsäteollisuudella ja valtiolla kaikkien puutavaralajien myyntitulot vähenivät.

Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos oli ennakkotietojen mukaan 99 euroa, reaalisesti runsaan prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (hehtaarikohtainen liiketulos deflatointi: elinkustannusindeksi, 1951=100). Länsi-Suomessa liiketulos oli 121 (muutos edellisvuodesta –1,6 %), Itä-Suomessa 152 (–1,7 %) ja Pohjois-Suomessa 32 (–0,2 %) euroa hehtaarilta. Kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna tulos nousi Itä-Suomessa 3 prosenttia, mutta laski Länsi-Suomessa –3 ja Pohjois-Suomessa lähes ­–17 prosenttia. 

 Puuntuotannon sijoitustuotto oli ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttia.

Kuvat
Kuva 1. Bruttokantorahatulot 2003–2014e.

Kuvat
Kuva 2. Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain 2003-2014e.

Kuvat
Kuva 3. Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos 2003-2014e.

Taulukot

  1. Bruttokantorahatulot 2014
  2. Puutavaralajien osuudet bruttokantorahatuloista 2014
  3. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot 2014
  4. Metsäteollisuuden ja valtion bruttokantorahatulot 2014
  5. Yksityismetsätalouden katelaskelma ja liiketulos metsäkeskusalueittain 2014

Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.