Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 12.2.2015

Teollisuuspuun kauppa, tammikuu 2015

Toimittaja: Aarre Peltola

Yksityismetsistä ostettiin tammikuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta

Yksityismetsistä ostettiin tammikuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Tämä vastasi vuonna 2014 toteutunutta raakapuun keskimääräistä kuukausittaista ostomäärää. Puun kantohintataso putosi tammikuussa keskimäärin prosentilla kuukauden takaisesta.

Kantohinnat

Yksityismetsistä ostetun raakapuun kantohinnat putosivat tammikuussa prosentin edelliskuukaudesta.  Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa 54,3 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 53,9 euroa kuutiometriltä. Valtaosa pystykaupoilla myydystä tukkipuusta tulee uudistushakkuuleimikoista, joissa mäntytukki maksoi  55,7 ja kuusitukki  54,8 euroa kuutiometriltä. Harvennushakkuuleimikoissa vastaavat tukin hinnat olivat noin 8 euroa uudistushakkuita halvempia, eli 47,6 ja 46,9 euroa kuutiometriltä. Uudistushakkuiden mäntytukki oli kalleinta Kymi-Savon hinta-alueella ja kuusitukki Etelä-Suomen hinta-alueella. Mäntykuitupuusta maksettiin tammikuussa keskimäärin 15,4 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 16,5 euroa kuutiometriltä.

Puumarkkinoiden kantohintataso on parin viime vuoden ajan ollut aavistuksenomaisessa laskussa.  Kuluvan vuoden tammikuussa puun kantohintataso jäi reaalisesti vajaan prosentin alemmaksi kuin vuonna 2014 keskimäärin.

Hankintahinnat

Raakapuun reaalinen hankintahintataso nousi tammikuussa sekä edelliskuukauteen että viime vuoden keskiarvoon verrattuna. Mäntykuitupuusta maksettiin tammikuussa 28,0,  kuusikuitupuusta 29,7 euroa kuutiometriltä ja koivukuitupuusta 29,5 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hinta oli säilynyt samana edelliskuukauteen verrattuna, mutta kuusi- ja  koivukuitupuun hankintahinnat olivat nousseet prosentilla. Mäntytukin (+4 %) ja kuusitukin (+6 %) hinnat olivat nousseet selvästi edelliskuukaudesta. Mäntytukista maksettiin tammikuussa 59,9 ja kuusitukista 59,0 euroa kuutiometriltä. Hankintaleimikoiden puukauppa on kuitupuupainotteista.

Puumäärät

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä 2,79 miljoonaa kuutiometriä puuta.  Vaikka tammikuun puukauppamäärä oli 33 prosenttia  edelliskuukautista suurempi, se vastasi silti vuoden 2014 keskimääräistä kuukausittaista  puukauppamäärää. Puukaupalle onkin luonteenomaista voimakas kuukausittainen vaihtelu.

Tammikuun puukaupasta  1,93 miljoonaa kuutiometriä (69 %) kohdistui pystykauppaleimikoihin. Hankintakaupoin puuta myytiin 0,83 miljoonaa kuutiometriä . Pystykauppojen osuus puun myynneistä oli kuluvan vuoden tammikuussa pienempi kuin vuonna  2014 keskimäärin.

Tammikuun pystykaupoin ostetusta puusta 1,32 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennushakkuuleimikoiden osuus oli 0,32 miljoonaa kuutiometriä ja ensiharvennusten 0,28 miljoonaa kuutiometriä.

Kuva 1.
Kuva 1. Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat kuukausittain vuoden 2014 joulukuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 2.
Kuva 2. Yksityismetsien puukaupan reaaliset hankintahinnat kuukausittain vuoden 2014 joulukuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 3.
Kuva 3. Tukkipuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

Kuva 4.
Kuva 4. Kuitupuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

Taulukot

  1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain tammikuussa 2015
  2. Puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit 2012–2015 (12/2010=100)
  3. Yksityismetsien hankintahinnat tammikuussa 2015
  4. Yksityismetsien puukauppamäärät (pysty- ja hankintakaupat) tammikuussa 2015
  5. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain tammikuussa 2015
  6. Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät tammikuussa 2015

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.