Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 12.3.2015

Teollisuuspuun kauppa, helmikuu 2015

Toimittaja: Aarre Peltola

Kantohinnat nousivat hiukan ja hankintahinnat laskivat

Helmikuu oli keskimääräistä hiljaisempi puukauppakuukausi, ja sen aikana yksityismetsistä ostettiin 2,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Puukauppamäärien kuukausivaihtelu on tyypillisesti suurta. Kantohintataso nousi hieman helmikuussa, mutta hankintahintataso aleni.

Kantohinnat

Yksityismetsistä helmikuussa ostetun raakapuun kantohinnat pysyivät lähes ennallaan edelliskuukauteen verrattuna. Tukin hinnat kohosivat keskimäärin 0,2 prosenttia ja kuitupuun 1,1 prosenttia. Edellisvuoden keskimääräiseen reaaliseen hintatasoon verrattuna tukki helmikuussa oli 0,6 prosenttia ja kuitupuu 1,3 prosenttia kalliimpaa.

Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa edelliskuukauden tapaan 54,3 euroa kuutiometriltä. Kuusitukin hinta nousi helmikuussa aavistuksen verran 54,0 euroon kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hinta päätyi 15,6 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 16,8 euroon kuutiometriltä.

Pystykauppojen tukkipuu tulee valtaosin uudistushakkuuleimikoista. Mäntytukin kantohinta oli uudistushakkuissa 55,7 ja kuusitukin 54,9 euroa kuutiometriltä. Harvennushakkuissa vastaavat hinnat jäivät 48,3 euroon kuutiometriltä ja 47,4 euroon kuutiometriltä.

Hankintahinnat

Yksityismetsistä ostetun raakapuun hankintahintataso laski helmikuussa 3,5 prosenttia edelliskuukauteen verrattuna. Tukin hinta putosi 5,2 prosenttia ja kuitupuun 1,1 prosenttia. Edellisvuoden keskimääräiseen reaaliseen hintatasoon verrattuna tukkipuun hankintahinta oli noussut 1,4 prosentilla ja kuitupuun 0,2 prosentilla.

Mäntykuitupuusta maksettiin helmikuussa 56,9 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 55,5 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hankintahinta laski 2,1 prosenttia edelliskuukaudesta ja kuusikuitupuun nousi 1,4 prosenttia. Mäntytukin hinta halpeni 5,0 prosenttia ja kuusitukin 6,0 prosenttia kuukauden takaisesta. Hankintaleimikoiden puukauppa painottuu kuitupuuhun.

Puumäärät

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 2,00 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Puukauppa kävi vajaan kolmanneksen keskimääräistä hiljaisempana, kun edelliskuussa ostomäärä kipusi 2,79 miljoonaan kuutiometriin ja edellisvuonna keskimäärin 2,82 miljoonaan kuutiometriin. Puukauppamäärille on kuitenkin tyypillistä suuri kuukausien välinen vaihtelu.

Helmikuussa pystykauppojen osuus teollisuuden ostamasta puusta oli 77 prosenttia (1,53 milj. m³). Hankintakaupoin puuta ostettiin 0,45 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1-4.
Kuva 1. Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat kuukausittain vuoden 2015 tammikuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuvat 1-4.
Kuva 2. Yksityismetsien puukaupan reaaliset hankintahinnat kuukausittain vuoden 2015 tammikuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuvat 1-4.
Kuva 3. Tukkipuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

Kuvat 1-4.
Kuva 4. Kuitupuun nimelliset kantohintaindeksit (12/2010=100)

Taulukot

  1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain helmikuussa 2015
  2. Puutavaralajien nimelliset kantohintaindeksit 2012–2015 (12/2010=100)
  3. Yksityismetsien hankintahinnat helmikuussa 2015
  4. Yksityismetsien puukauppamäärät (pysty- ja hankintakaupat) helmikuussa 2015
  5. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain helmikuussa 2015
  6. Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät helmikuussa 2015

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.