Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 6.3.2015

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti supistui edellisvuodesta mutta metsäteollisuustuotteiden viennissä oli hienoista kasvua

Suomeen tuotiin 10,2 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2014. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 10,9 miljardiin euroon. Puun tuonti supistui kymmenellä prosentilla edellisvuodesta, mutta metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo kasvoi prosentin.  Luvut ovat ennakkotietoja.

Puu

Vuonna 2014 Suomeen tuotiin 10,17 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä vastasi 0,85 miljoonan kuutiometrin keskimääräistä kuukausittaista tuontia. Kuukausittaisen tuonnin määrä säilyi koko vuoden melko tasaisena ; joulukuussa määrä ylsi 0,81 miljoonaan kuutiometriin.

Viime vuoden puun tuonti jäi 10 prosenttia edeltäneen vuoden lukemia pienemmäksi. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna pudotusta oli kolmannes.

Viime vuoden puun tuonnista 48 prosenttia oli koivukuitupuuta (4,90 milj. m³). Seuraavaksi eniten Suomeen tuli haketta, jonka määrä päätyi 2,53 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuonnista 9,12 miljoonaa kuutiometriä oli luokiteltavissa kuitupuuksi tai hakkeeksi, niinpä tuonti ohjautui lähinnä puumassateollisuuden raaka-aineeksi. Tukkipuun tuontimäärä oli varsin vähäinen, 0,61 miljoonaa kuutiometriä.

Ulkomainen puu oli peräisin lähinnä Venäjältä, jonka osuus päätyi viime vuonna 80 prosenttiin (8,1 milj. m³). Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta (1,15 milj. m³) ja Latviasta (0,72 milj. m³).

Puuta vietiin Suomesta ulkomaille 1,44 miljoonaa kuutiometriä  vuonna 2014, ja määrä jäi 2 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.  Puun viennin suuruusluokka on vuodesta toiseen säilynyt varsin samankaltaisena.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita reaaliarvolla mitattuna 10,94 miljardilla eurolla (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Vienti pysytteli koko viime vuoden ajan lähes edellisvuoden lukemissa. Vuoden lopussa vienti päätyi reaalisesti prosentin edellisvuotista suuremmaksi. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo muodosti 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuustuotteiden viennin tärkein tuoteryhmä oli paperi, jota vietiin viime vuonna 4,51 miljardin euron arvosta. Seuraavaksi eniten vientituloja saatiin kartongin (2,14 mrd. €) ja massan (1,61 mrd. €) viennistä. Sahatavaran viennin arvo päätyi 1,54 miljardiin euroon.

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita reilun miljardin euron arvosta vuonna 2014. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 12 prosenttia vastaavasta viennistä.

Kuva 1.
Kuva 1. Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2.
Kuva 2. Puun ulkomaankauppa vuosina 1990–2014

Kuva 3.
Kuva 3. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kuukausittain vuoden 2014 joulukuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 6.
Kuva 4. Suomen tavaraviennin arvo 1990–2014 vuoden 2014 rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 7.
Kuva 5: Metsäteollisuustuotteiden reaalisia vientihintoja 2009–2014 vuoden 2014 joulukuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Taulukot

  1. Puun vienti joulu- ja tammi–joulukuussa 2014
  2. Puun tuonti joulu- ja tammi–joulukuussa 2014
  3. Puun tuonti alkuperämaittain tammi–joulukuussa 2014
  4. Metsäteollisuustuotteiden vienti joulu- ja tammi–joulukuussa 2014
  5. Puutuote- ja massateollisuuden tuotteiden vienti määrämaittain joulu- ja tammi–joulukuussa 2014
  6. Paperiteollisuuden tuotteiden vienti määrämaittain joulu- ja tammi–joulukuussa 2014
  7. Metsäteollisuustuotteiden tuonti joulu- ja tammi–joulukuussa 2014

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.