Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metlan uutiskirjeet - Metsänhoito

ISSN 1798-4114
Sivukartta | Haku

Metsänhoito-uutiskirjeessä kerrotaan ”Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito” tutkimusohjelman kuulumisia ja ajankohtaisia tutkimustuloksia.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

4/2014, joulukuu
Metsät ja vesi -teemakirje

 
 • Happamat sulfaattimaat ovat Suomen suurimpia ympäristöongelmia
 • Metsätalouden toimenpiteille suosi­tuksia happamilla sulfaattimailla toimittaessa
 • Sulfaattimaat ovat Suomen suurin metallipäästöjen lähde
 • ELY-keskuksissa huomioidaan HS-maiden aiheuttamat riskit
 • Happamien sulfaattimaiden kartoituksesta

3/2014, marraskuu

 
 • Laatuharvennus on valttia nuorissa männiköissä
 • Yläharvennus sopii hoidettuihin kasvatusmetsiin
 • Harvennuskerrat kuusikossa
 • Hyvin voimakkaat harvennukset ovat riski varttuneissa metsissä

2/2014, huhtikuu
Hirvi ja myyrä -teemakirje

 
 • Laserkeilauksella uusia näkökulmia hirven elinympäristöihin
 • Peltomyyrät suosivat syksyllä istutettuja ja välttävät luontaisesti syntyneitä kuusentaimia
 • Hirvikannan ja metsävahinkojen suhde on määriteltävä alueellisesti
 • Metsämyyrä vioittaa havupuiden taimien latvoja"

1/2014, helmikuu
Metsät ja vesi -teemakirje

 
 • Metlan tutkimusohjelma tarkastelee monipuolisesti metsiin ja vesiin liittyviä kysymyksiä
 • Vesijalanjälki pyrkii veden kulutuksen ja vesivaikutusten mittariksi
 • Suomalaisella metsätaloudella on pieni ISO vesijalanjälki

2013

   

3/2013, joulukuu
eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen teemakirje

 
 • Erirakenteiskasvatus ei ole raketti­tiedettä
 • Tampereelle kokoontui yli 200 metsätoimijaa perehtymään eri-ikäisen metsän kasvatukseen
 • Puunkorjuussa ennakkotieto kohteesta ja kuljettajan ohjeistus ovat keskiössä
 • Aktiivista luonnonhoitoa tarvitaan myös eri-ikäisrakenteismetsän kasvatuksessa

2/2013, heinäkuu

 
 • Kuusen istutusaloilla tarvitaan varhaisperkaus
 • Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen
 • Perkaus tarpeen männyn taimikoissa
 • Omavalvonta laadunseurannan työkaluksi

1/2013, huhtikuu

 
 • Metsäpatologian laboratorio uudistuu
 • Integroidun kasvinsuojelun koulutuspaketti metsätaimitarhoille
 • Pitkä kasvatusaika ahtauttaa kuusen paakkutaimien juuristoa
 • Rikkakasvien siemenet tulevat taimitarhoille pääosin tuulen mukana

2012

   

2/2012, marraskuu

 
 • Koneellisen metsänistutuksen opas ilmestynyt
 • Huomio käpykeräyksiin!
 • Integroitua torjuntaa kaivataan kuusen siemenviljelmille
 • Metsäkylvön kohdevalinnan tarkentaminen puustotiedon perusteella
 • Kasvullisesta lisäyksestä uusi vaihtoehto taimituotantoon

1/2012, heinäkuu

 
 • Tutkimus jatkuu uudessa ohjelmassa
 • Metsänhoitotöissä ei havaittavissa kustannusten laskua
 • Metsänhoitotöihin on koneellisia vaihtoehtoja
 • Monipuolisempaa palvelutarjontaa metsätalouteen
 • Osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan

2011

   

2/2011, marraskuu

 
 • Käytännönläheistä ja vuorovaikutteista tutkimustyötä
 • Koneellistuva metsänhoito -seminaari metsäpäivillä
 • Kitkevästä Naarva-perkaajasta uusi versio
 • Työtekniikalla on merkitystä koneellisessa istutustyössä
 • Tekijät eläköityvät metsänhoitotöistä lähivuosina

1/2011, huhtikuu

 
 • Laatua taimikonhoitoon
 • Metsäpalveluyrittäjät ja tutkijat kohtasivat Kuopiossa
 • Työkaluja metsänhoitopalvelujen laadun kehittämiseen
 • Männyn taimikoissa kaksivaiheinen taimikonhoito johtaa parhaaseen tulokseen

2010

   

2/2010, marraskuu

 
 • Metsänhoitopalvelut-portaali avattu
 • Tutkimusohjelmassa on päästy hyvään alkuun, mutta ei vielä maaliin
 • Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkina­potentiaali ja teknologian kaupallistaminen
 • Kitkeminen haastaa katkaisun

1/2010, huhtikuu

 
 • Mitattu tieto parantaa uudistamisen laatua
 • Jatkuvatoiminen mätästäjä on kilpailukykyinen vaihtoehto
 • Metsäpalveluyritysten merkitys kasvussa

2009

   

2/2009, lokakuu

 
 • Istutuskoneiden tuottavuuksissa on eroja
 • M-Planter istutuskoneen tuottavuus käytännössä

1/2009, toukokuu

 
 • Pienten uudistusalojen perustaminen ja hoitaminen on kallista
 • Laikkumätästyksellä äestystä kannattavampi kuusen uudistamisketju

2008

   

2/2008, marraskuu

 
 • Suometsien hoitoon etsitään kustannustehokkuutta
 • Hyviä kokemuksia uudesta kustannus - laatu - työkalusta
 • Tietotekniikka tuo tehoa metsäpalveluihin

1/2008, kesäkuu

 
 • Kustannustehokas metsänhoito – parempi kannattavuus ja enemmän puuta markkinoille
 • Parhailla uudistamistoimilla päästään hyviin tuloksiin
 • Työntutkimukset rohkaisivat istutuskoneen sarjavalmistukseen
  Päivitetty: 05.01.2015 /KPB | Copyright Metla | Palaute