Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

17.12.2014
< Takaisin etusivulle

Pirkanmaan puuala kehittyy

Mikä on Vientirengas?

Vientirengas on tehokas tapa viennin aloittamiseen uusilla markkinoilla. Vientirengastoiminnan tavoitteena on auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä sekä uusien myynti- ja markkinointikanavien rakentamisessa. Vientirenkaat ovat 4–6 yrityksen yhteisprojekteja ja antavat synergiaetua samalle markkina-alueelle haluaville yrityksille, joiden tuotteet täydentävät toisiaan.

Vientirenkaissa hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön yrityksille suuntaamaa kansainvälistymisavustusta. Myönnetyn avustuksen suuruus riippuu yrityksen koosta.

Vuodenvaihteessa päättyvä Puusta elinvoimaa -hanke ja sen edeltäjä Elinvoimainen puuverstas -hanke ovat vieneet Pirkanmaan puualaa viime vuosina huimasti eteenpäin. Yksi viimeisimmistä konkreettisista edistysaskeleista on vuonna 2014 käynnistynyt vientirengas, jossa viisi yritystä mielii Pietarin markkinoille.

Yhteistyötä, koulutusta, verkostoitumista, uusia työtilaisuuksia ja maailman valloitusta

Vientirenkaassa ovat mukana Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy, Kärävä Oy, Nerkoon Höyläämö Oy, Oy Nord-Finnhaus Ltd ja Parkanon Listatehdas Oy. Puusta elinvoimaa -hanke edesauttoi renkaan syntymisessä, ja vetovastuu on nyt siirtynyt Finprolle. Vientirenkaalle on palkattu vientipäällikkö, joka työskentelee Pietarin Suomi-talossa.  Renkaan jäsenyrityksille toivotaan menestystä Venäjän markkinoiden valloituksessa.

Asta Rakentaja -messujen osasto helmikuussa 2014. Kuva: Metla/Maarit Haavisto.

Puusta elinvoimaa -hankkeen pyörittämä Puutuotetori.fi-sivusto on vakiinnuttanut toimintansa viiden vuoden aikana, ja se toimii alueen yrittäjien yhteisenä markkinointiportaalina. Jäseniä portaalissa on runsaat 50 ympäri Pirkanmaata.

Puutuotetorin jäsenet ovat vuo­sit­tain olleet mukana useammilla messuilla ja tapahtumissa, joista suosituin on ollut Asta Rakentaja -messut. Messuosallistumiset ovat olleet suosittuja yritysten keskuu­dessa, ja niiden avulla on voitu madaltaa pienten yritysten kynnystä lähteä markkinoimaan omia tuotteitaan ja verkos­toi­tu­maan erilaisiin tapahtumiin.

Hankkeen aikana 1.7.2013 voimaan astunut raken­nus­tuotteiden CE-merkintävelvollisuus on osaltaan aiheuttanut vipinää. Aiheesta on järjestetty koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä RakPuuCee-hankkeen kanssa sekä tarjottu suoraa yritysneuvontaa. Koulutuksia on järjestetty myös lujuuslajittelusta ja puun alkuperän seurannasta.

Hankkeen tutkimusosiossa selvitettiin pirkanmaalaisten puualan yritysten näkemyksiä tulevaisuudesta haas­tat­te­lemalla 47 yritystä. Tulosten mukaan yritykset luottavat puutuotealan menestymiseen yleisestä taloustilanteesta huolimatta ja kasvulle nähdään mahdollisuuksia. Yrittäjien mielestä yhteismarkkinoinnissa on kasvun eväitä, ja myös tuotannollinen yhteistyö muiden yritysten kanssa kiinnostaa. Tutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan julkaistaan Metlan Työraportteja -sarjassa vuoden 2015 alussa.

Yritykset luottavat puutuotealan menesty­miseen yleisestä talous­tilanteesta huolimatta ja kasvulle nähdään mahdolli­suuksia.

Tampereen kaupungin alueella on toukokuussa 2014 allekirjoitettu puurakentamisen edistämiseen liittyvä yhteistyösopimus. Tampereen kaupungin lisäksi sopimuksen ovat allekirjoittaneet työ- ja Elinkeinoministeriö (TEM), Metla, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Ohjausryhmän sihteerinä toimii Puusta elinvoimaa -hankkeen projektipäällikkö. Keväällä 2015 Tampereella käynnistyvät puukerrostalorakentamisen kohteet tarjoavat yhteistyökumppaneille oivan alustan puuhankkeiden kehittämiselle tulevaisuudessa.

Pirkanmaan puualan kehitystyö on edelleen tarpeen, ja Metlassa valmistellaan jo seuraavaa hanketta. Uutena teemana tulevaan hankkeeseen on suunniteltu yhteistyön tiivistämistä arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden suuntaan. Metsäntutkimuslaitoksen (vuoden 2015 alusta Luonnonvarakeskuksen) painoalueisiin Pirkanmaalla kuuluvat muun muassa puun käytön edistäminen rakennus- ja sisustusmateriaalina, puutuotteiden viennin edistäminen sekä yritysten markkinoinnin ja yritysverkostojen kehittäminen.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita