Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Uutiskirjeet » Puun korjuu ja käyttö

Metlan uutiskirjeet - Puun korjuu ja käyttö

ISSN 1798-422X
Sivukartta | Haku

Puun korjuu ja käyttö -uutiskirje kertoo "Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut" (PUU) -tutkimusohjelman kuulumisista ja ajankohtaisista tutkimustuloksista.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

   

2/2014, joulukuu

 
 • Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma etenee
 • Biotaloudesta uutta kasvua puutuotealalle
 • Puun käyttö -teema elää asiakkaiden kautta
 • PIrkanmaan puuala kehittyy
 • Puun mittaus -teema palvelee käytäntöä ‒ hakkuukonemittauksen tyvikuutiointia tutkitaan dippaamalla
 • Raaka-aineet ja materiaalit -teema on puuntutkimuksen kulmakivi
 • Sahojen sivutuotteista ja metsäbiomassasta arvoaineita kemian teollisuudelle
 • Tukkipuun laatua jalostamaan

1/2014, helmikuu

 
 • Metlan uusi tutkimusohjelma avaa puutuotealalle lisää mahdollisuuksia toimia biotalousyhteiskunnassa
 • Puutuotteiden raaka-ainepohja muutoksessa, puukauppa kehitystilassa
 • Kehittyvä korjuulogistiikka ja taitava kuljettaja – puunkorjuun lyömätön yhdistelmä
 • Innovaatioita, puurakentamista, liiketoimintaideoita, sertifiointia, kierrätystä
 • Päättyneen PUU-tutkimusohjelman (2009-2013) loppuseminaari PUUN VUODET 18.3.2014 Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoossa

2013

   

3/2013, syyskuu

 
 • Monipuolinen puuntutkimus kiinnostaa ja sille on kysyntää
 • Puristus- ja lämpökäsittelyllä kestävämpiin puutuotteisiin
 • Viljelypuustoissa pienempi tukkiosuus ja huonompi rungon laatu kuin samankokoisissa luontaisesti syntyneissä puustoissa
 • Metlalta asiantuntija-apua puutavaran lahonkestävyyden testaukseen
 • Puurakentaminen edellen betonia kalliimpaa, rakennustekniikan muutokset ovat parantaneet tilannetta
 • Puusta elinvoimaa -hanke kehittää pirkanmaalaista puutoimialaa

2/2013, kesäkuu

 
 • Uudet latvusmassan kuormainvaakamittauksen muuntoluvut otetaan käyttöön heinäkuussa
 • Puu mukaan, kun kestävän rakentamisen suuntaviivoja vedetään
 • Rakenteellisten puutuotteiden CE-merkintä voimaan 1.7.2013
 • Metla testaa puisten voimajohtopylväiden lujuutta

1/2013, helmikuu

 
 • Puukerrostalorakentamisen vaikutus puun kulutukseen ja hiilivarastoon
 • Ruotsissa puurakentamisella laaja hyväksyntä
 • Metlasta kaksi laajaa puualan teosta
 • Rakennusalan ammattilaiset: puun kustannustehokkuus rakentamismateriaalina kohentunut
 • Puu- ja bioenergia-alan yhteistyö sai uutta virtaa Metti WoodSci -yhteistyöstä
 • Uusia tutkimushankkeita: Vieläkin parempaa puuraaka- ainetta!/Lisää tarkkuutta puutavaran määrän ja laadun mittaukseen"

2012

   

3/2012, lokakuu

 
 • Metlan PUU-ohjelmalta toivotaan kansainvälistymistä
 • Laatukasvatus – puuntuottajan ja puunkäyttäjän yhteinen asia
 • Mäntyöljykäsittely lisää merkittävästi puun vedenhylkimiskykyä
 • Laajasti yhteistyötä harjoittava yritys panostaa myös tuote- ja tuotantokehitykseen
 • Energiapuun kosteuden ennustaminen on haastavaa mutta mahdollista

2/2012, heinäkuu

 
 • Metsäkoneet kehittyvät – suurimmat harppaukset ohjelmistopuolella
 • Visuaalinen maaston korkeus- ja puustomalli auttaa metsäkoneen kuljettajaa ajouraverkon suunnittelussa
 • Harvesteriin asennetut anturit mittaavat maastoa – tuloksena metsäkuljetusta helpottava kulkukelpoisuuskartta
 • Reittinavigoinnilla lisää tuottavuutta puun­korjuuseen
 • Metsätaloutta yleiskaavoituksen ehdoilla – vai päinvastoin?

1/2012, huhtikuu

 
 • Suomalaisella ja luoteisvenäläisellä sahatavaralla on laatueroja: suomalainen mänty on lujempaa ja visuaalisesti näyttävämpää, kuusella erot ovat pienempiä
 • Metti Woodsci -yhteistyöverkosto ryhdittää Metlan ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyötä – myös PUU-ohjelman teemoissa
 • Elinvoimaa puualalle! Pirkanmaan puu-hankkeet yritysten mieleen
 • PUU-ohjelman uusin tutkimushanke puutuotealan yritysten palveluksessa

2011

   

4/2011, joulukuu

 
 • Saako puusta hyvän tarinan?
 • Puutuoteteollisuuden yritykset hiomaan sertifointi­käytäntöjä – kuluttajien kiinnostus kestävään metsänhoitoon vähäistä
 • Ruotsissa teollisen puurakentamisen kehittämistyö saa vahvan tuen tutkimukselta
 • Suomalaiset valmiita panostamaan pihaansa
 • MIND MAP – visuaalinen työkalu tutkimusmenetelmänä avaa uusia näkymiä

3/2011, syyskuu,
yhteinen BIO-tutkimusohjelman kanssa

 
 • Metlan bioenergia- ja puuntutkimus mukana Jyväskylän Puu- ja Bioenergia -messuilla 7.-9.9.
 • Puut hakkeeksi oksineen vai karsittuna?
 • Metsäenergia Euroopassa vuonna 2030
 • Puualalle potkua ja elinvoimaa
 • Millaisessa kodissa sinä haluat asua?
 • Viljellyn ja luontaisesti syntyneen kuusen erot sahatavarana odotettua pienempiä
 • Viljelypuu - tulevaisuuden puutuotteiden perusta?
 • Nopeakasvuisesta männystä erikoissahauksella priimaa raaka-ainetta puutuoteteollisuudelle
 • ARVO-ohjelmisto leimikon hakkuukertymän, myyntiarvon ja tukkijakauman ennustamiseen
 • Männyn sydänpuu - arvokas luonnonvara
 • Nimitysuutisia

2/2011, kesäkuu

 

 • Paraneeko kotimaisen puun saatavuus hallitusohjelmalla?
 • Euroopan energiamarkkinoiden uusjako muokkaa myös metsäteollisuuden rakenteita
 • Parhaan tuoton tavoittelu saattaa muuttaa hankinta-alueen puuvirtoja merkittävästi
 • PUU-ohjelman täsmäisku Pirkanmaa - Satakunta -alueelle

1/2011, maaliskuu

 

 • Siirrämme tietoa
 • Puun käyttöön lisäpotkua Pirkanmaalla
 • Mäntytieto puutuotealan tarpeisiin löytyy nyt netistä
 • Puiden uuteaineista puunsuoja-aineita?

2010

   

3/2010, joulukuu

 

 • Maaperävauriot kesäaikaan tehdyn kuusikkoharvennuksen jälkeen vähäisiä
 • Ympärivuotinen puunkorjuu turvemailla on nykypäivää
 • Puunkorjuuyrittäjät alan vaihtelujen kurimuksessa
 • Vahvistusta taloustutkimukseen

2b/2010, syyskuu, yhteinen MSU -tutkimus- ja kehittämisohjelman kanssa

 

 • Mikko Kurttila ja Henrik Heräjärvi: Kohtaavatko metsänomistajan ja metsäpolitiikan puukauppaintressit?
 • TULOSSA: "Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Ukrainassa" -koulutustilaisuus 7.10. Joensuussa
 • KIRJAUUTUUS: Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle
 • Metsänomistajat tekevät vilkkaasti puukauppaa ja käyttävät palveluja
 • Metsänomistajien puunmyyntiverkostojen tunnistaminen auttaa suuntaamaan neuvontaa
 • ARVOa puukauppaan

2/2010, kesäkuu

 

 • Julkinen tuki tärkeää pk-yritysten innovaatio­toiminnassa
 • Puun ympäristöarvot puntariin
 • Verkostoitumalla voimaa Pirkanmaan puutuotealalle
 • Suomalaisten puutuote- ja puutaloteollisuuden yritysten tie Venäjällä kohti syvempää yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa
 • Puun laadun määrittäminen jo leimikkovaiheessa auttaisi ohjaamaan puutavaran sen oikeaan käyttöön

1/2010, maaliskuu

 

 • Kierrätetty puu, utopiaako?
 • Tulevaisuusfoorumissa 15.3. teemana "Metsät ja ilmastopolitiikka"
 • Kasvun eväitä pienyrityksille 8.4.
 • Puutuoteyritysten asiakasryhmien tuote- ja palvelutarpeet kansainvälisillä markkinoilla
 • Puurakennusteollisuuden kannattavuus ja kasvun edellytykset

2009

   

4/2009, joulukuu

 

 • Puutieteen professori Erkki Verkasalo: Puuntutkimus Metlassa ajan hermolla
 • Kuusi uudelleen tutkimusfoorumille
 • Voisimmepa hyödyntää männyn sydänpuun uuteaineiden määrällistä vaihtelua!
 • ARVO auttaa leimikon hakkuukertymän määrän, laadun ja arvon ennustamisessa

3/2009, syyskuu, yhteinen BIO-tutkimusohjelman kanssa

 

 • Metlan bioenergia- ja puuntutkimus esittäytyy
 • Koivun näkymät puutuotealalla
 • Männyn raakapuu- ja puutuotemarkkinoita kehitetään
 • Energiapuun mittauskäytäntö tuli tarpeeseen
 • Markkinahakkuiden lasku haaste ja mahdollisuus metsäenergian lisäkäytölle
 • Maailman metsien energiakäyttöä voitaisiin lisätä runsaasti
 • Metsäenergian korjuun uusimmat teknologiset ratkaisut

2/2009, heinäkuu

 

 • Puunkorjuun tilannekatsaus: tukki ei liiku
 • Uutta voimaa PUU-ohjelman liiketalousosaamiseen
 • Metla mukana Puu- ja bioenergia 2009 -messuilla
 • Metsäkoneyrittäjien tulosta parantamaan
 • Kuusikoiden kesäharvennusten mahdollisuudet ja riskit puntarissa

1/2009, huhtikuu

 

 • Metlan uusi tutkimusohjelma koko metsäsektorin asialla
 • Puutuotealan tulevaisuuden raaka-ainepohja ja puumarkkinoiden toiminnot
 • Puunhankinta, kuljetuslogistiikka ja koneyritysten kannattavuus
 • Puutuotteet ja asiakasratkaisut
  Päivitetty: 05.01.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute