1/2008 - 28.5.2008

Aulanko 28.-30.5.2008

Luontomatkailu nopeimmin kasvava matkailun muoto

Keskiviikkona alkoi Aulangolla kansainvälinen tutkijakokous, jonka teemana on ”Matkailu ja metsien virkistykäyttö kaupungistuneen yhteiskunnan palveluksessa”. Kokoukseen osallistuu 180 tutkijaa noin 30 eri maasta.


Lue lisää>

Metsien terveysvaikutukset nouseva tutkimuksen ala

”Metsien virkistys- ja terveyshyöty realisoituu toisaalta erilaisina metsäperäisinä tuotteina ja ekosysteemipalveluina, toisaalta metsien virkistyskäytön kautta”, sanoo Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ylijohtaja professori Hannu Raitio. ”Se korostaa tarvetta ymmärtää metsien sosiaalista merkitystä, joka on yksi Metlan tutkimuksen neljästä painoalueesta.”


Lue lisää>

Lisätietoja:
  • Luontomatkailun professori Liisa Tyrväinen, Metla, p. 050 391 4553, liisa.tyrvainen @ metla.fi
  • Viestintäpäällikkö Erkki Kauhanen, Metla, p. 050 391 2270, erkki.kauhanen @ metla.fi
Kokouksen kotisivut

Matkailu, metsät ja terveys

Metsätalous voidaan yhteensovittaa virkistyskäytön kanssa

Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas kertoi puheessaan siitä, miten erilaisia käyttömuotoja pyritään sovittamaan yhteen valtion metsissä: ”Metsähallituksen linjana on luonnonvarojen monikäyttö ja eri intressien yhteensovittaminen”.


Lue lisää>

Kansallisessa kaupunkipuistossa kulttuuri ja luonto kohtaavat

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander esitteli puheessaan Suomeen syntymässä olevaa kansallisten kaupunkipuistojen verkkoa. Kansallinen kaupunkipuisto on suojelualue, jonka avulla säilytetään kaupunkimaisen ympäristön kulttuuri- tai luonnonmaisemaa, sen historiallisia erityispiirteitä tai kaupunkikuvallisia, sosiaalisia tai virkistyksellisiä arvoja.


Lue lisää>

Päivän esitelmät

Keskiviikon tutkijaesitelmissä käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Liisa Tyrväinen ym. (Suomi) : Luonnon merkitys kaupunkilaissuomalaisille
  • David Edwards ym. (Englanti). : Etniset vähemmistöt ja metsien virkistyskäyttö
  • Odd Vistad ym. (Norja) : Vaeltelu elämäntyylin osana
  • Karin Peters ym. (Hollanti): Sosiaaliset vuorovaikutukset kaupunkipuistossa
  • Arne Arnberger ym. (Itävalta) : Paikallisten asukkaiden kiintymys paikkaan kaupunkimetsässä ja suojellulla alueella
  • Irja Löfström ym. (Suomi): Kuntametsien suunnittelu monikäytön näkökulmasta
  • Simon Bell ym. (Skotlanti): Vammaiset ja virkistysmetsät
Torstaina aiheet ovat vähintään yhtä mielenkiitoisia. Lehdistö on tervetullut seuraamaan konferenssia ja tapaamaan tutkijoita. Konferenssin puheenjohtaja professori Liisa Tyrväinen on lehdistön tavattavissa lehdistöhuoneessa to klo 10.30 ja pe klo 10, ja tutkijat ovat lehdistön käytettävissä haastatteluja varten koko kokouksen ajan.

 

Metsäntutkimuslaitos (Metla),
Unioninkatu 40A, 00170 HELSINKI
www.metla.fi