kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Valtakunnanmetsien inventointi VMI

2/2009

Ajankohtaista

VMI mukaan laser- ja ilmakuvaperusteiseen puustotulkintaan
 

Yksityismetsätalouden uuden sukupolven metsä­suunnittelujärjestelmässä metsäninventointitiedon hankinta perustuu puustotulkinnassa laser- ja ilmakuvatiedon käyttöön. Metla testasi menetelmää vuoden 2009 aikana Pohjois-Savossa noin 37000 hehtaarin alueella.

Lue lisää >

VMI vie inventointitietoa ja -osaamista Nepaliin ja Vietnamiin

Laaksonäkymä Nepalista. Kuva: Dr Keshab Awasthi/Tribhuvan University, Institute of Forestry

Suomen ulkoasiain­hallinto tukee pitkäkestoisten kumppanuussuhteiden rakentamista valtion­laitostemme ja kehitys­yhteistyön kohdemaiden julkisen sektorin toimijoiden välillä.

 

Yhteistyön tavoittee­na on hyödyntää suoma­laisten organisaatioiden erityis­osaamista vahvis­tamalla kapasiteettia kohdemaiden kumppa­niorganisaatioissa. Vuonna 2008 yhteis­työlle luotiin rahoitus­malli, Instituutioiden välisen Kehitysyhteistyön Instrumentti (IKI). Metla on mukana IKI-ohjelmassa ja vie Valtakunnan metsien inventoinnin tieto-taitoa Nepaliin ja Vietnamiin.

Lue lisää >

 

Tutkittua

Myyrätuhot Valtakunnan metsien inventoinnin koealoilla paikallisia

 

Kuva: Metla/Pekka Voipio

 

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tekee paljon muutakin kuin tuottaa kattavaa tietoa Suomen metsävaroista. VMI pystyy nykyään tuottamaan maastokau­den jälkeen nopeasti tilannekatsauksen­omaista tietoa, esimerkiksi vaikka myyrätuhoista.

Lue lisää >

Kuntien yleiskaava-alueilla sijaitsevien metsämaiden ja suojelukohteiden tiedot olisi saatava yhteiseen tietokantaan

 

Kuntatason yleiskaavat sisältävät suojelualueista tai muista metsän käyttöä rajoittavista kohteista runsaasti sellaista tietoa, joka ei ole saatavilla paikkatietoaineistona. Eniten tätä tietoa kaivataan, kun laaditaan metsävara- ja hakkuu­mahdollisuuslaskelmia tai metsäsuunnitelmia.

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi