kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
     

Valtakunnan metsien inventointi VMI

1/2010

Ajankohtaista

VMI: puuston luonnonpoistuma on lisääntynyt

 

Metlan Metsätilastollinen vuosikirja on osa Suomen virallista tilastoa, jonka tietosisällöstä osa on VMI:n tuottamaa. VMI:n tuloksiin perustuvat muun muassa tiedot maa-alasta maankäyttöluokittain, metsien ja puuston rakenteesta, puuston määrästä ja kasvusta sekä metsien tilasta. VMI:n pysyviltä koealoilta saatujen tuoreiden tulosten mukaan puuston luonnonpoistuma on lisääntynyt selvästi.

Lue lisää >

Metsätilastollinen vuosikirja 2010 ilmestynyt

Metsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta, metsä­varoista ja puumarkkinoista aina metsäteollisuustuot­teista ulkomaankauppaan asti.

 

Kirja sisältää tilastoja myös metsien terveydestä, monimuotoisuudesta ja monikäytöstä sekä lisäksi keskeiset kansainväliset metsätilastot.

Tutustu ja tilaa >

 

Tutkittua

Uutta mittaustekniikkaa inventointiin

 
Kuva: Masser Oy.  

VMI:n maastoryhmät mittaavat vuosittain noin 15000 koealaa. Koealalla on keski­määrin 10 mitattavaa puuta, joista kustakin kirjataan useita tietoja. Apua työvoimavaltai­seen maastorupea­maan haetaan nyky­aikaisemmalla mittauslaitteistolla. Parhaillaan kehittelyn alla ovat mittasakset, joiden avulla koealan rajaaminen ja puiden mittaaminen onnistuisi jatkossa sujuvasti yhden mittaajan voimin.

Lue lisää >

Metla vahvistaa inventointiosaamista Vietnamissa ja Nepalissa

 

Metla siirtää VMI:n tieto-taitoaan kumppaniorgani-

saatioihinsa Nepa-

lissa ja  Vietnamissa. Vuoden 2010 alussa käynnistynyt  "Improving Research Capacity of Forest Resource Information Technology in Vietnam and Nepal" -hanke on osa Suomen valtion kehitysyhteistyötä. Kanssakäyminen hankkeessa on kiinteää – aasialaiset asiantuntijatkin ovat jo ennättäneet olla opissa Suomessa.

Lue lisää >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 5322111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi